Recta

Recta er en enhet for lagring av ved. Enheten sikrer naturlig ventilasjon, men også beskyttelse mot nedbør. Recta kan benyttes både vertikalt og horisontalt, og vertikalt kan den utstyres med en bordplate om ønskelig. Enhetene bidrar også til et godt estetisk utseende både med og uten ved. Produktet kan også benyttes innendørs.

Prisforespørsel