Bee

Bee er en enhet for lagring av ved. Enheten sikrer naturlig ventilasjon, men også beskyttelse mot nedbør. Flere Bee enheter kan kombineres og bygges ut til større vegger for lagring og tørking av større mengder ved. Enhetene bidrar også til et godt estetisk utseende både med og uten ved. Produktet kan også benyttes innendørs.

Prisforespørsel