Beecut

Beecut er en enhet for lagring av ved. Enheten sikrer naturlig ventilasjon, men også beskyttelse mot nedbør. Flere Beecut enheter kan kombineres og bygges ut til større vegger for lagring og tørking av større mengder ved. Gjerne kombinert med andre lignende enheter som Bee. Enhetene bidrar også til et godt estetisk utseende både med og uten ved. Produktet kan også benyttes innendørs.

Prisforespørsel