Dodo

Dodo er en enhet for lagring av ved. Enheten sikrer naturlig ventilasjon, men også beskyttelse mot nedbør. Dodo kan benyttes både vertikalt og horisontalt, og vertikalt kan den utstyres med en bordplate om ønskelig,.Enhetene bidrar også til et godt estetisk utseende både med og uten ved. Produktet kan også benyttes innendørs.

Prisforespørsel