Lena

Lena er en stor og massiv enhet for lagring av ved. Enheten sikrer naturlig ventilasjon, men også beskyttelse mot nedbør. Lena kan benyttes som vegg, og det kan selvsagt også lagres andre ting enn ved i dette produktet. Enhetene bidrar til et godt estetisk utseende både med og uten ved. Produktet kan også benyttes innendørs.

Prisforespørsel