Salgsbetingelser

§ 1 AVTALEVILKÅR
Disse vilkårene gjelder mellom kunden og Infravelo AS, org.nr.: 921 510 489, for varer og tjenester markedsført på www.cortensteel.no.

§2 TILBUD, LEVERING OG DELLEVERING
(1) Utvalget av produkter med priser på Cortensteel.no utgjør ikke et bindende tilbud fra vår side. Varer kan ha utgått, og priser kan ha endret seg. Vi vil i slike tilfeller innen rimelig tid ta kontakt og avklare forholdet. Om kunde ikke kan eller ønsker å opprettholde kjøpet, kanselleres dette omgående.

(2) Dersom varen du har bestilt er utsolgt, forbeholder vi oss retten til å annullere ordren.

(3) Vi forbeholder oss retten til å foreta en delvis levering til kunden så snart vi har varen på lager og kan utføre forsendelsen.

§3 ANSVAR
(1) Erstatningskrav fra kunden er utelukket fra vårt ansvarsområde. Dette gjelder krav om erstatning ved død, legemsbeskadigelse, helseproblemer eller lignende. Erstatning for skader som oppstår under transporten skjer på befrakters betingelser.

(2) Kontraktsmessige forpliktelser gjelder uavhengig av (1).

§4 PRISER
Eventuelt oppgitte priser på nettsiden er eks mva. Fraktkostnader blir beregnet separat.

§5 BEDRIFTSKUNDER
For bedriftskunder gjelder en generell produktgaranti på 2 år for produksjonsfeil, og dersom produktet slutter å fungere. Det kan være unntak der garantien faller bort, eksempelvis når produktet opphører å fungere grunnet skadeverk. Noen produkter vil kunne ha både kortere eller lengre garantitid enn den generelle produktgarantien på 2 år. Ta derfor kontakt om garantispørsmålet er uklart i produktbeskrivelsen i nettbutikken, og dette spørsmålet ønskes avklart før et kjøp.

Bedriftskunder kan ikke uten videre returnere produkter uten noen spesiell grunn. I praksis kan det gjøres unntak ut fra en skjønnsvurdering basert på hva som vil være rimelig, etisk og moralsk.

§6 PRIVATKUNDER
For privatkunder gjelder Forbrukerkjøpsloven. Du har rett til å returnere bestilte produkter i løpet av 100 dager, uten å ha en spesiell grunn. 100 dagers returrett gjelder fra tidspunktet du fikk de bestilte produktene. For å kunne returnere/utøve angrerett må du informere oss per e-post eller brev. Returfristen er oppfylt dersom du sender varsel om retur før perioden er utløpt.

Hvis du returnerer en bestilling, vil vi refundere alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert frakt (eksklusive ekstrakostnader dersom du har valgt en annen leveringsmetode enn den vi tilbyr) innen 14 dager fra den datoen vi har fått melding om din avbestilling.

Vi gjennomfører tilbakebetaling med samme betalingsmåte som du brukte for å utføre transaksjonen, men mindre du har uttrykket ønske om, og vi har innvilget noe annet. Unntaket er for betalingsmåter vi ikke har forhåndsgodkjent. Uansett tilbakebetalingsmetode påløper det ingen ekstra gebyrer for refusjon. Vi kan derimot holde tilbake refusjon inntil vi har mottatt varene tilbake, eller til du har vist at du har returnert varene, avhengig av hva som kommer først.

Du må sende varene tilbake så fort som mulig, og innen 14 dager fra datoen du gir beskjed om returen. Fristen overholdes dersom du sender tilbake varene innen fristen på 14 dager. Vi dekker kostnadene ved retur.

Kunden skal dekke kostnader ved eventuelle skader på varen som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å undersøke/fastslå produktets art og tilstand. Også dersom et forseglet produkt har blitt åpnet, for eksempel mat, elektronikk, CD eller tilsvarende.

Angrerett utløper tidlig i følgende tilfeller: Ved levering av forseglede varer, som av helsemessige eller hygieniske årsaker ikke er egnet til å bli returnert, og hvor forseglingen er brutt etter levering.

RETURSKJEMA

Returskjema sendes til:

Infravelo AS,
Kjærlighetsstien 22C
3112 Tønsberg

Eller per epost til:
post@infravelo.no

— Undertegnede ______________________ meddeler herved, at jeg/vi ønsker å gjøre returretten gjeldende i forbindelse med min/vår kjøpsavtale om følgende varer/levering av følgende varer:

— Bestilt den __________ /mottatt den __________

— Kundens navn: ____________________________

— Kundens adresse: __________________________

— Kundens underskrift (kun hvis formularens innhold sendes på papir): ________________________

— Dato: _____________