Bastion 4

Bastion 4 er en oval kombinasjon av en benk og en plantekasse. Produktet er utstyrt med lommer slik at man enkelt kan komme til med pallegafler, jekketralle eller stropper ved behov for flytting. Plantekassen kan utstyres med duk, selvvanneanlegg, jord, planter og annet etter ønske.

Prisforespørsel