Bastion 3

Bastion 3 er en kombinasjon av en benk og en plantekasse. Produktet er utstyrt med lommer slik at man enkelt kan komme til med pallegafler, jekketralle eller stropper ved behov for flytting. Bastion 3 er del av en serie produkter som kan plasseres sammen og bygges ut på en rekke ulike måter. Plantekassen kan utstyres med duk, selvvanneanlegg, jord, planter og annet etter ønske.

Prisforespørsel