Cover

Cover er en avfallskjuler som er designet for å skjule avfallsbeholdere. Produktet bidrar til en bedre estetisk opplevelse. Hjulskinner sikrer at seksjonene kan rulle fritt for å åpne de ulike seksjonene. Om ønskelig kan designet tilpasses både flere og færre beholdere, og beholdere med andre volum.

Prisforespørsel